Oblicz Auto - kalkulator akcyzy
€ 4.2845

Kurs euro pobrany ze strony NBP.pl
PROCEDURA REJESTRACJI:
1. Tłumaczenie dokumentów auta
Z kompletem niemieckich dokumentów i umową udajemy się do tłumacza przysięgłego, gdzie dokonujemy tłumaczenia dokumentów. Koszt 50-120 zł. Warto wykonać sobie 2-3 kopie tłumaczonych dokumentów.

2. Pierwszy przegląd w kraju
Czas na udanie się na OSKP w celu wykonania pierwszego polskiego przeglądu samochodu. Zdarza się, że wymagane są tablice na pojeździe co wiąże się z obowiązkiem zakupienia próbnych tablic (w wydziale komunikacji). Jest to oczywiście dodatkowy koszt ale w zależności od starostwa są one wymagane lub nie. Na przegląd stawiamy się oczywiście w pełni sprawnym samochodem! Od diagnosty otrzymujemy Dokument Identyfikujący Pojazd oraz potwierdzenie wykonania pierwszego przeglądu technicznego w kraju. Pamiętajmy, że jeśli nie mamy tablic zjazdowych lub straciły one już swoją ważność - nie możemy poruszać się takim autem po drogach!

3. Urząd Celny - opłata akcyzy MAX 5 dni!
Akcyzę opłacamy w Urzędzie Celnym. Należy pamiętać, że trzeba tego dokonać maksymalnie w ciągu 5 dni od dnia przekroczenia granicy. Powinien się tam udać właściciel bądź współwłaściciel pojazdu. Celnik może odmówić wykonania czynności osobą postronnym.
3.1. Wypełniamy i składamy deklarację AKC-U (Deklaracja Nabycia Wewnątrzwspólnotowego) oraz wniosek o wydanie potwierdzenia opłaty podatku akcyzowego. Do wniosków dołączamy kserokopie dokumentów samochodu, umowę kupna pojazdu. Często w oddziałach celnych znajdują się punkty, które przygotują dla Nas te dokumenty oraz zrobią niezbędne kopie w cenie około 20 zł.
3.2. Z wypełnionymi wnioskami udajemy się do Celnika, który wylicza nam kwotę akcyzy oraz informuje nas o kwocie jaką musimy uiścić w kasie UC.
3.3. Po uregulowaniu akcyzy oraz kwoty za wydanie potwierdzenia udajemy się z kwitkiem do Celnika i oczekujemy na wydanie wszelkich dokumentów potwierdzających opłacenie przez nas akcyzy (z reguły dostajemy dokumenty w ten sam dzień).

4. Wydział komunikacji
Do wydziału komunikacji udajemy się z oryginałami dokumentów od samochodu. Pracownik WK sam wykona niezbędne, potrzebne mu kopie.
Składamy wniosek o rejestrację samochodu dołączając do niego wszelkie dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny i kartę pojazdu), umowę kupna sprzedaży, potwierdzenie opłacenia akcyzy, dokument potwierdzający wykonanie badania technicznego.
Do kasy wydziału komunikacji wnosimy opłatę za wydanie tablic, dowodu oraz karty pojazdu.
Po dokonaniu wszelkich opłat zostaną nam wydane tablice, naklejki oraz tymczasowy Dowód Rejestracyjny. Twarde dokumenty otrzymamy po ok 14 dniach.

5. Ubezpieczenie
Po zamontowaniu tablic rejestracyjnych musimy udać się do naszego ubezpieczyciela w celu zawarcia obowiązkowej składki OC. Po jej opłaceniu możemy już naszym nowym autkiem poruszać się po naszych pięknych "dobrych" drogach.
Dwujęzyczna umowa Kupna - Sprzedaży
Ceny aut używanych z EUROTAX
Wyznaczanie trasy Google Maps
Procedura rejestracji sprowadzonego auta
Jak kupić auto z niemiec?
stat4u

Oblicz Auto - kalkulator akcyzy - auto kalkulator

To internetowy kalkulator akcyzy umożliwiający wyliczenie końcowej ceny sprowadzonego auta. Kalkulator wykorzystuje niezbędne dane takie jak koszt zakupu auta, obecny kurs euro jak i pojemność skokową kupionego auta. Do końcowej ceny doliczane są opłaty związane z rejestracją: pierwszy przegląd w kraju, tłumaczenie dokumentów oraz koszt tablic rejestracyjnych. Istnieje możliwość wyliczenia także kosztów paliwa związanych z wyjazdem po auto. Kalkulator akcyzy wylicza przykładową cenę końcową, która może nieznacznie różnić się od faktycznie wydanej kwoty. Wszystko uzależnione jest od faktycznej ceny zakupu oraz kwoty od której zostanie naliczona przez celnika akcyza.